TarievenCommercial

Radio

TV

Lokaal €50,- €65,-
Regionaal €125,- €175,-
Landelijk vanaf €400,- €500,-


Deze tarieven gelden voor commercials korter of gelijk aan 20 seconden.


Bedrijfsfilm en Av-teksten (internetpromo's, documentaires, Apps etc.)

Tot 5 minuten/500 woorden: €225,-

Voor teksten langer dan 5 minuten is de prijs op aanvraag. Dit geldt ook voor Voice-response systemen, luisterboeken en animatiefilms.


  • Alle tarieven zijn exclusief BTW.

  • Reiskosten (Vanaf Deventer) zijn €0,19 per km.

  • Gebruiksrechten gelden voor 1 jaar, daarna 50% repeat-fee.


    Ik kan snel uw geluidsopname leveren of natuurlijk op locatie inspreken. Spoedopdrachten zijn ook vaak mogelijk.


  • Copyright © Sprekend Tamara 2015